Dr Kadri KARAOĞLU

Bayburt İl Sağlık Müdürü

Dr Kadri KARAOĞLU
Dr. K. Kadri KARAOĞLU

Saygıdeğer müdürüm kendinizden bahseder misiniz, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1966 yılında Bayburt ili Konursu beldesinde Dünya’ya geldim. İlk, Orta ve Lise öğrenimi mi Bayburt da tamamladım. 1985 yılında KTÜ Elektronik Mühendisliğinde okurken 1986 yılında buradan ayrılarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kayıt yaptırdım. 1993 yılında tıp Doktoru olarak Bayburt ili Arpalı beldesi Sağlık ocağında göreve başladım. 248. dönem yedek subay olarak Diyarbakır da Vatani görevimi ifa ettikten sonra 1997 yılında Bayburt il Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı hastalıklar şube Müdürlüğü görevini yürüttüm. 1998 yılında İl sağlık Müdür yardımcılığı yaptım. 1999 yılından beri Bayburt İl Sağlık Müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Evli ve 2 çocuk Baba sıyım.

Müdürüm size ilk olarak Sayın Başbakanımızın seçim arifesin de Saat kule meydanında söz vermiş olduğu Doğum ve Çocuk hastanesini sormak istiyorum. Konuyla alakalı olarak bir gelişme var mı, Eğer yapılırsa tesis olarak hastaneye yakın bir yere mi kurmayı düşünüyorsunuz?

Sayın Başbakanımızın sözünü vermiş olduğu Hastane Bayburt’umuz için büyük bir kazanım olacaktır. İlimiz Milletvekillerinin bu konuda Sağlık Bakanımızla görüşmeleri olmuş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Şu an alternatif alanlar hususunda iştiraklerimiz sürüyor. Hastanemize yakın bir yerin elbette ki her iki hastane açısından da faydaları muhakkaktır. Ben Bayburt’un ve Bayburt lunun en güzel şekilde hizmet alabilmesi için en sağlıklı kararın alınacağı kanaatindeyim.

İlimizin adeta kanayan yarası haline gelmiş durumda Nüfus oranındaki azalma. Bu azalma sağlık alanını nasıl etkiliyor bahseder mi siniz?

İlimizin göç vermesi her alanda olduğu gibi Sağlık alanında da bizi olumsuz etkilemektedir. Sağlık birimlerinin ve personel istihdamının düzenlenmesinde nüfusun etkisi büyüktür. Bakanlığımızca iki bin nüfusa bir sağlık evi açılabilirken, maalesef sağlık evi bulunan birçok köyümüz bu nüfus kriterine sahip değildir. Bakanlığımızca bunların birçoğu gayri faal tutulmaktadır. Aynı şekilde beş bin nüfusa bir Sağlık ocağı açılır denilmektedir. Şu an sağlık ocaklarımızın yapılanmasında bölge olarak hizmet vermekteyiz. Ancak aşırı göçten dolayı birçok Sağlık ocağı bölgemize bağlı köyleriyle birlikte bu nüfusun çok altındadır. Haliyle Bakanlığımız planlamalarında bu gibi yerlere hekim ve yardımcı sağlık personeli ataması planlanmamaktadır.

İlimiz merkez ve İlçelere bağlı köylerimizde kaç adet Sağlık ocağı ve Sağlık evi bulunmaktadır, bu tesislerin çoğunda personel (ebe-hemşire)sorunu var. Bu sorun neden kaynaklanmakta ve Bakanlık neye göre personel atıyor bahseder mi siniz?

İlimiz sınırları dahilinde toplam 46 Sağlı evi ve 20 Sağlık ocağı var. Ancak biraz önce bahsetmiş olduğumuz nüfus kriterlerinden dolayı birçok birimimize personel planlanması yapılamamaktadır. Bakanlığımız bu konuda haklı olarak bir çoğunu gayri faal tutmaktadır. Zira 35-40 nüfuslu yerleşim yerine ebe istihdam etmek ne kadar akılcı olur düşünebiliyor mu sunuz? 35-40 nüfus dedim maalesef gerçek bu. Bir zamanlar nüfusu Sağlık evi veya ocağı açılmasına müsait olan yerler bu vasfını kaybetmişlerdir. Ancak biz mobil hizmetlerimizle bu noktaları hizmet için kullanıyoruz.

Yaklaşık 5 yıldır yapımı devam eden Eğitim tipi Sağlık ocağı ne zaman faaliyete geçecek? Faaliyete geçince hizmet şekli nasıl olacak anlatabilir mi siniz?

Eğitim tipi Sağlık ocağımız, Dünya Bankasının finanse ettiği 2. Sağlık projesi kapsamında 23 ilde yapılan tip projedir. 18 ilde tamamlanmış, 5 ilde (Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt) İlimizde yüklenici firma tarafından zamanında bitirilememiştir. Bakanlığımızca yüklenici firma ile olan sözleşme fesh edilerek yeniden ihale için İlimize yetki verilmiş ve şu an ihalesini yapmış bulunmaktayız. Allah’ın izniyle 2008’in Haziran ayında hizmete açacağız.
Bu birimimiz de personelimizin hizmet içi eğitimleri ve halk eğitimlerinde bu tesislerimizden istifade edeceğiz. İbate ve iaşe konusunda tesisimiz gerekli donanıma sahip olacak, aynı zamanda halkımıza ayaktan teşhis ve tedavinin yanında danışmanlık hizmeti verilecektir.

Sayın Müdürüm yakın bir tarihte Aile hekimliğine geçeceğiz, çalışma sisteminden ve yararlarından bahseder misiniz? Sevk zinciri nasıl olacak, Vatandaşlarımız direk Hastanemizden yararlanabilecek mi?

Aile hekimliği eşit ve sürekli koşullara uygun nüfusa göre planlanmış, bilimsel, mesleki, etik ilke ve esaslara dayanan gelişime açık kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmetidir. Kişi hekimini kendi seçebilecektir. Aile hekimi kendisine kayıtlı nüfusa en yakın mekan da koruyucu, tedavi edici hizmetleri sunarak danışmanlık hizmeti verecek ve Hastanelerdeki tedavisini organize edecektir. Dolayısıyla hastanelerdeki uzun kuyruklar tarih olacaktır. Hizmetin kalitesi artacak, kayıtlarımız daha sağlıklı olacaktır.
Vatandaşlarımız acil vakalarda herhangi bir sevk zincirine tabi olmaksızın üst birimlere gidebileceklerdir. Acil vakalar dışında aile hekiminden sevk almadan diğer birimlere gitmekte kişi serbest olacak ancak bu durumda çıkabilecek tahlil, tetkik ve muayene ücretlerini kendi ödemek zorunda kalacaktır.

Aile hekimliği sisteminin getirilmesiyle birlikte belki de çok sayıda sağlık ocağına kilit vurulma ihtimalide ortaya çıkacak, böyle bir ihtimal in yaşanmaması için tedbirleriniz var mı?

Gerek nüfus kriteleri, gerek ulaşım şartları ve gerekse eczane sıkıntısından kaynaklanan bazı problemlerimiz var. Bu tür kapanması muhtemel yerler en yakın ve etkin mekanlar dan hizmet alacaklardır. Ayrıca hekimlerimiz bu bölgelere düzenli ve rutin bir şekilde mobil sağlık hizmeti götürerek Halkımızın memnuniyetini daha da artıracaktır.

Son yıllarda Hastanemizdeki uzman Hekim sayısındaki artış sevindirici bir durum, fakat poliklinikler bölümü oda sayısı olarak yetersiz gibi gözükmekte ve kalabalık oluyor buna ne gibi çözüm düşünmektesiniz anlatır mısınız?

Şu an mevcut hekimlerimize hekim seçme özgürlüğünü sağlayabilecek şekilde her hekime bir poliklinik odası sağlanmış durumdadır. Yani poliklinik oda sayımız şu an yeterlidir. Asıl problem polikliniklerimize müracaat eden vatandaşlarımızın yoğunluğunun artmış olmasıdır. Bu artış aslında hasta sayısında artış değil sevk zincirindeki serbestlikten ve ilaç yazım hususunda 1. basamak sağlık birimlerinde çalışan pratisyen hekimlerimizin yazamadıkları ilaçlar konusunda vatandaşımız 2. basamağa gitmesiyle oluşan bir artıştır. Burada vatandaşımız 1. basamakta çözülebilecek sorunlar için Sağlık ocaklarını tercih ederse Hastanemizde büyük ölçüde rahatlama olacaktır.
Aile hekimliği uygulamasın da sevk zincirine riayet ve Aile hekimlerinin hemen hemen tüm ilaçları yazma hakkı olacağından dolayı, İlimizde uygulamaya geçtiğimizde hastanemizin poliklinik yükü büyük ölçüde rahatlayacak, vatandaşlarımız daha hızlı ve kaliteli hizmet alacaklardır.

Sayın Müdürüm Hastanemizde bir MR film cihazına ihtiyaç olduğunu çok sayıda vatandaşımızdan da duyuyoruz. Ortalama olarak yılda kaç hasta MR a sevk edilmektedir?
Bakanlığa MR için bir talebiniz oldumu, yoksa bu tür Cihazlar Hastane imkanı ile mi alınmakta, nasıl bir çözüm düşünmektesiniz açıklar mısınız?

Şu an 2007 yılı içerisinde 2. basamaktan 3. basamağa sevk oranımız %0,73 tür. Tabi bu genel hasta sevk oranımız MR için bu oran daha düşüktür. İlimizin nüfusundaki azalma başta da ifade ettiğimiz gibi bu alanda da etkili olmaktadır. Şu an için çalışmamız hizmet satın alma yoluyla bu sıkıntının giderilmesidir. Çevre illerden bu hizmeti satın alabileceğimiz gibi eğer bu konuyla ilgili uzmanlar çıkabilecek potansiyeli görmeleri halinde ilimizde de bu hizmet verilebilir. Gayretimiz bu noktadadır.

Sağlık her insanı bizzat yakınen ilgilendiren bir konudur. Sağlık alanında ki halkı bilinçlendirmek amacı ile çeşitli konularda seminer, konferans ve eğitim uygulamaları yapıyor musunuz?

Sağlığı ilgilendiren her konuda gerek medya aracılığıyla gerek eğitim, seminer ve konferanslarla halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu arada sizin aracılığınızla da bizlere her zaman destek olan Yerel Medyamıza da tekrar Teşekkür ediyorum. Sürekli olarak desteklerini alıyoruz. Bu konuda özellikle okullarımızda öğrencilerimize yönelik eğitimler, Halk eğitim kursları ve Kur’an kursları kursiyerleri ve diğer kursiyerler bizim için önemli eğitim yerleri olarak karşımıza çıkmakta, Kurumlarımıza ait özellikle ilk yardım kursları verilmektedir. Sağlık birimlerimizle gerek kendi personelimize hizmet içi eğitimler ve gerekse halkımıza yönelik ferdi ve toplu eğitimler verilmektedir.

Hastaneye tedavi için bir uzman hekim tarafından yatırılmış bir Hasta tedavi süresi içerisinde Hekim değiştire bilir mi anlatabilir misiniz?

Elbette ki Hasta haklarından birisi de hekim seçme hürriyetidir. Gerek ayaktan tedavide ve gerekse yatan bir hasta tedavi süresi içerisinde Hekimini değiştirmek isteyebilir.

Kırım Kongo kanamalı-ateşli bir hastalık ve hastalığın oluşmasında Kenelerin rol aldığını öğrendik. Vücuduna yapışmış bir Kene gören vatandaş ilk olarak neler yapmalı? Ayrıca ilimizde bu vakaya rastlandı mı?

Kene ısırığında, keneler kesinlikle öldürülmeden, ezilmeden, patlatılmadan ve kenenin ağız kısmı koparılmadan bir pensle döndürülmeden yavaşça çekilip alınmalıdır. Isırılan yer bol sabunlu suyla yıkanıp temizlendikten sonra İyotlu antiseptik sürülmelidir. Çıplak elle keneye müdahale edilmemelidir. Kene üzerine her hangi bir kimyasal madde dökülmemeli, sigara ve ateş kullanılarak keneler uzaklaştırılmamalıdır. En doğrusu direk bir Sağlık birimine başvurarak yardım almaktır. Zira bu tür vakalarda ilgilinin gerekli tahlil ve tetkikleri yapılarak özellikle kan değerlerinin takibi gerekir.
İlimiz sınırları dahilinde 2007 yılı içerisinde biri Hatay da ikamet etmek de olan hemşerimiz olmak üzere toplam 3 vaka tespit edilmiş olup, 3 üde Şifa ile sonuçlanmıştır.

İlimiz sınırlarındaki birimlerinizde (Hastane ve Sağlı ocağı) genel olarak yıl içerisinde en fazla ne tür hastalıklar tespit veya teşhis ediliyor?

İlimizde en sık görülen hastalıklar içerisinde ishal ile seyreden diğer hastalıklar solunum sistemi, akut enfeksiyonlar, diğer pnomoni şekilleri, Bronşit, Anfizem, astım ve Ürogenital sistemi hastalıkları görülmektedir.

Şehir merkezi ve Köy içme sularının kontrolü yapılıyor mu, anlatırmısınız?

Şehir merkezindeki içme suyunun günlük kontrolü gerçekleşip, klor oranın ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca bu konuda Belediyemize teknik destek birimlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Köylerimizin içme suyu ve su depolarının kontrolü haftada bir yapılıp, köy muhtarlarına gereken bilginin yanı sıra atılacak miktar belirlenerek klor bırakmaktayız.

AB hibe programlarından yararlanarak yapmış olduğunuz yada planlanan projeleriniz var mı?

AB hibe programlarından yapılmış olan gayet modern Demirözü ve Aydıntepe Sağlık ocağı hizmet binalarımız ve genel bütçeden yaptırdığımız Gökçedere sağlık ocaklarımız teslim aşamasına gelmişlerdir.

Ağız ve Diş sağlığı merkezi oluşturmak için çaba ve gayret içerisindesiniz, biraz da buna değinir mi siniz, Nereye kurulacak, kaç ünitesi olacak?

Bakanlığımıza sunduğumuz yatırım teklifi olarak Ağız ve Diş sağlığı merkezi yatırım programı gerçekleşinceye kadar, Halk Sağlığı Laboratuarımızın 2. katında 10 ünite bulunacak şekilde görüntüleme, alçı ve protez laboratuarı olan merkez oluşturmak için çalışmaya başladık. Yine bu binanın donanımı için Bakanlığımızdan istediğimiz ödenek doğrultusunda 175.000 YTL para aktarılmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. Fiziki mekandaki değişiklikler ve onarımlar kendi personelimizce bitirilme aşamasına gelmiştir. Hedefimiz 2008 Ocak ayı sonunda bu mekanı hizmete sunmaktır.

Sitemiz ziyaretçilerine ve okuyucularımıza Sağlık alanında neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bütün Okuyucu ve Ziyaretçilerinize sağlık, sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum. Sağlık açısında spor yapmalarını ve doğal-tabi besinler tüketmelerini, uyku zamanını iyi ayarlamalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca 3 beyaza dikkat (Yağ, Şeker, Un) etmelerini diliyorum.

Sitemiz www.bayburt.net adına Genel Yayın Yönetmeni olarak bu kadar değerli ve kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için Teşekkür ediyor Saygılarımı sunuyorum. Son olarak sitemiz hakkındaki düşünce ve fikirleriniz alabilir miyiz?

Çağımız hız ve bilgi çağı İnternet de bilgiyi en hızlı ulaştıran araç haline gelmiştir. Bayburt.Net çalışanlarının zamanında doğru ve hızlı bir bilgi aktarımı içerisinde olduğunu muşahade ediyoruz. Web sitenizi ve çalışmalarınızı uzun süredir takip ediyor ve takdirle karşılıyor sizleri tebrik ediyorum.