Ünal KOÇAK

Eski Bayburt Tarım İl Müdürü

Ünal KOÇAK
Ünal KOÇAK

984-1989 yılları arasında Erzincan İli Çayırlı İlçe Müdürlüğünde, 1989-1996 yılları arasında Tokat Tarım İl Müdürlüğü Pazar İlçe Müdürlüğünde Ziraat Teknisyeni olarak çalıştım .Daha sonra 1996 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü tamamlayarak Mühendis olarak mezun oldum.1996-2004 yılları arasında Tokat Tarım İl Müdürlüğü; Pazar İlçe Müdürlüğü, Tokat İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2004 yılında Tokat Tarım İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Bayburt Tarim İl Müdürlüğü görevini yürütmek üzere atandım.O tarihten bu yana aynı görevi sürdürmekteyim.

Sayın Müdürüm ilk sorum çiftçilerimizi yakınen ilgilendiren (DGD) doğrudan gelir desteklemeleri, bu desteklemeden ne kadar çiftçimiz yararlanmaktadır ve İlimize getirisi meblağ olarak ne kadardır?Doğrudan gelir desteğinden yararlanılan kaç hektar arazi vardır?

İlimizin toplam tarım alanı 131.955 ha. Dır.Tüm çiftçilerimizin müracaat etmeleri ve arazilerini işlemeleri sonucunda 13.199.500 YTL destekleme alma hakları vardır.

Ancak 2006 yılı içerisinde 4412 çiftçi ailesi çiftçi kayıt sistemine başvurarak 34.918 ha. Bir alan için 3.531.706 YTL destekleme almışlardır.Çiftçilerimizin müracaatlarının önündeki en büyük engel veraset intikal işlemlerini yaptırmamış olmalarıdır.Tapu sicil Müdürlüklerinde çiftçi kayıt sistemi amacıyla yapılan hizmetlerden ücret alınmamaktadır.

Doğrudan gelir desteklemesinde dekar başı, ilimizde yetişen ürün çeşitlerinin (Yonca, Buğday, Arpa, Fiğ, Mısır, Çayır vb..) birim fiyatları ne kadardır?

Doğrudan Gelir Desteği bilindiği gibi ürüne değil işlenen tarım arazilerine verilen bir destek olduğundan tüm ürünlerde 10.00 YTL olarak uygulanmaktadır..Bunun yanında Bakanlığımız ülkemizin kaba yem açığını kapatmak için yem bitkileri eken çiftçileri ürün bazında desteklemektedir. 2007 yılı yem bitkileri destekleme oranları açıklanmamakla beraber 2006 yılı destekleme miktarları aşağıdaki gibidir.

İlimizde 2006 yılı için toplam yem bitkileri ekilişine ödenen destekleme miktarı 4.423.453,93 YTL dir.

Yonca, Korunga yaklaşık olarak 7-8 yılda bir ekimi yapılmaktadır, Çiftcilerimiz ekimi böyle uzun yıllarda yapılan ürünlerde DGD den her yıl yararlanabiliyorlar mı?

Doğrudan Gelir Desteklemesi tarımsal faaliyet yapılan tüm alanlara her yıl başvuru yapan çiftçilere veriliyor.Başvurularını her yıl yapmaları kaydıyla, projenin uygulamasının devam ettiği yıllarda alabilirler.Yem bitkileri desteklemesinde ise değişikler vardır.Yonca ekilen parsele 4 yılda bir, korunga ekilen parsele 3 yılda bir, fiğ ve silajlık mısır ekilen parsele her yıl yem bitkileri desteklemesi yapılmaktadır.Bu vesile ile 2007 başvurularının başladığını ve yem bitkisi ekecek çiftçilerin müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekir.Son müracaat 1 Ekim 2007 dir.

Trakya da ve Akdeniz de kısaca sıcak bölgelerimizde bir tarladan yılda iki mahsul elde edilmektedir. Aynı zamanda bunun desteklemesi de ödenmektedir. Şehrimizde ise Çiftçimiz hava şartları elverişli olmadığından yılda bir hatta iki yılda bir mahsul elde etmektedir ve buna görede desteklemeden yararlanmaktadır.Bu destekleme farkının giderilmesi için, bu bölgedeki çiftçilere desteklemenin biraz daha artırılması için bir çalışmanız oldu mu?

İklim kısıtları yönüyle ilimiz ikinci ürün sebze meyve yetiştiriciliğine uygun değildir.Ancak Bakanlığımız politikaları gereği havza bazlı ürünlerin desteklenmesi için çalışılmaktadır. Bu çalışma başladığı zaman İlimiz için avantajlı ürünlere diğer illerden daha fazla destekleme ödemesi yapılabilecektir.

Sayın müdürüm çiftçilerimizin faydalanabileceği başka desteklemeler var mıdır? Kısaca bahseder misiniz nelerdir, nasıl yararlanılabilir?

Gerek Bakanlığımızca ülke genelinde , gerekse İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak İlimizde yapılan bir çok destekleme mevcuttur. Bu desteklemeler hakkında çiftçilerimiz eğitimlerde ve toplantılarda bilgilendirilmektedir.Aşağıdaki tabloda destekleme çeşitleri ve miktarları verilmiştir.

2006 Destekleme Miktarları

Küçük baş hayvanın beslenmesi büyük baş hayvana nazaran daha ekonomiktir. Buna rağmen, İlimizde son yıllarda küçük baş hayvan sayısında fark edilir derece azalma olmaktadır. Sizce bu azalma neden olmaktadır?

Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de küçükbaş hayvan sayısında yıllara göre azalma olmuştur.İlimizde 2006 yılı istatistik rakamlarına göre 85.305 adet küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır.Meralarımızın genel durumunu incelediğimizde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden çok küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine elverişlidir.Ancak İlimiz çiftçileri koyunculuktan vazgeçerek büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine özenmektedirler.Bu durumu köylerimizde incelediğimizde genç nüfusun göç etmesi, pazarlamadaki dalgalanmalar, çoban teminindeki sıkıntılar, küçük ölçekli hayvancılık işletmeleri,psikolojik sebepler (toplumsal gelişmeye bağlı olarak gençlerin hayvancılıkla uğraşmak istememeleri) gibi sebepler ön plana çıkmaktadır.

Hazır olarak piyasada satılan besi yemine uygulanan zam, ete ve süte uygulanmamaktadır.Bu durum Hayvancılık ile geçimini sağlayan insanları zora sokmaktadır.Yem maliyetini düşürmek için ne tür alternatifler düşünülebilir? Ayrıca yem bitkileri üzerinde destekleme var mıdır açıklar mısınız?

Ekonomik bir hayvancılık işletmesinin en önemli girdisi yemdir.Çiftçilerimiz kendi yemini üretip bunu hayvanlarına yedirmeden bu işten kar elde etmeleri imkansız denilebilir.Bunun için Bakanlığımız ve Valiliğimizce yem bitkilerinin yetiştirilmesine önem vermekteyiz. Bakanlık bünyesinde yem bitkileri desteklemeleri son dört yılda ciddi oranda artmıştır.Bakanlığımızın yem bitkileri (Yonca,Korunga,Fiğ,Silajlık Mısır) desteklemeleri olduğu gibi, Valiliğimiz İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak silajlık mısır tohum desteği yapmaktayız.İlimizde son üç yıldır silajlık mısır ekimini yaygınlaştırmak amacıyla yoğun kampanya yürütmekteyiz.Tohum alımları İl Özel İdaresi tarafından desteklenmekte, ayrıca dekar başına Bakanlığımızın verdiği yem bitkisi desteklerinden de faydalanan çiftçilerimiz sıfıra yakın bir maliyetle silaj (Yem) elde etmektedirler.

İlimizde Süt ürünleri üzerine ikisi yeni olmak üzere 3 özel kuruluş(ÖzBaysüt, Aydıntepe süt ve Yağmur çiftliği) olmaktadır, Bu kuruluşlar sizce İlimizden süt ihtiyaçlarını karşılayabilecekler mi?

İlimizde bulunan süt işleme tesislerinin yaklaşık günlük 60 ton süt işleme kapasiteleri bulunmaktadır. İlimiz istatistiklerine bakıldığında toplam 89.326 ton yıllık süt üretimi vardır.3 tesisin yıllık işleyebileceği süt miktarı 21.600 ton dur.Sütün işleme sıkıntısından ziyade süt üretimini yılın 12 ayına dağıtılamamış olmasının sıkıntısı vardır.Çiftçi alışkanlıklarının değiştirilmesi, suni tohumlama ve eğitimlerle bu konuların aşılacağı düşüncesindeyiz.

Sayın müdürüm AB destekli projeleriniz var mı, açıklar mısınız?

AB tarafından desteklenen ilimizde 8 adet tarımsal konuları içeren projeler uygulanmaktadır.Toplam bütçesi 512.065 Euro dur.

Bu projeler;

Bayburt İlinde Arıcılık Potansiyelinin Canlandırılması Projesi,

Bayburt İli Tarım Alanlarında Toprak İşleme Tekniklerini İyileştirme Projesi,

Çayıryolu Büyükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi,

Kopuz Havzası Erozyonu Önleme Ve Kırsal Kalkınma Projesi,

Karşıgeçit – Aslandede - Çamlıkoz Köyleri Bahçe Tarımı Eksenli Kırsal Kalkınma Projesi,

Bilinçli Çiftçi Eğitim Projesi,

Doğal Bitki Örtüsü Ve Çiçek Florasının Etkin Kullanılması İçin Teknik Arıcılık Ve Organik Bal Eğitim Projesi ve

Örgütlü Ve Bilinçli Tarımsal Üretime Doğru Projeleridir.

ilimizin ana geçim kaynağı malum Tarım ve Hayvancılıktır. Sektördeki gelişmeler ve sorunlar hakkında çiftcilere yönelik vermiş olduğunuz eğitimlerden bahsedermisiniz?

Çiftçilerimize gerek Müdürlüğümüzde geniş kapsamlı toplantılar sonucu gerekse kışın boş vakitlerini değerlendirmek suretiyle tüm köylerimizi kapsayacak şekilde gece eğitimleri yapmaktayız.Eğitimlerde uygulamaya yeni konulan ve devam eden desteklemeler ve projelerle birlikte, toprak numunesi alımı, tarımsal sulama ve teknikleri, Patates Yetiştiriciliği, Patates Kanseri ve Böceği Mücadele yöntemleri,Hububatta Yabancı Otla Mücadele, Hayvan Sağlığı,kuş gribi, Yem bitkileri yetiştiriciliği, Sertifikalı tohum kullanma,sebzecilik, meyvecilik gibi konularla beraber ayrıca kadın çiftçilerimize yönelik Pastörize Sütten Peynir Yapımı, Gıdaların Çeşitli Yöntemlerle Muhafaza Edilmesi, İyotlu Tuz Kullanımının Önemi, Bebek Beslenmesi, Yaşlılıkta Beslenme ve Tüketici Hakları gibi konularda eğitimler vermekteyiz. Ayrıca geleceğin büyükleri çocuklarımıza da Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber belirli günlerde tarımsal konuları içeren eğitimler vermekteyiz..

İlimizde bulunan kooperatifleşme nasıl bir çizgi takip etmektedir, kaç adet kooperatif bulunmaktadır?

Bakanlığımız proje uygulamaları ve desteklemeleri kooperatif ve birlik üyesi olanlar için daha avantajlıdır.Ancak yeterli bir örgütlenme yapımız yoktur.Kooperatif kurma çalışmaları bizzat Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir.İlimizde şu an 29 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 4 adet Sulama Kooperatifi mevcut olup, 2972 adet üyesi vardır. Damızlık Sığır ve Arı yetiştiricileri Birliği olarak 2 adet yetiştirici birliği kurulmuştur.

2007 yılına ait projeleriniz varmı, varsa nelerdir?

2007 yılında üç adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifine(TKK)( Gökçedere Beldesi TKK 100 çiftçiye x2 süt sığırı ,Kitre Köyü TKK 40 çiftçiye x 6 süt sığırı, Rüştü-Tomlacık-Çorak Köyleri TKK 50 çiftçiye x 6 süt sığırı) hayvancılık projesi uygulanacaktır.Daha önce yukarda bahsettiğim Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler devam etmekte olup İl özel İdaremiz kaynakları kullanılarak Meyveciliği Geliştirme Projesi,Çilek Yetiştiriciliği Projesi, Sebzeciliği geliştirme Proj., Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi, Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi., Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi, Suni Tohumlama ile ayrıca İlimizin güzel avantajlarından olan doğal ve kirlenmemiş yapısına uygun olarak organik tarım faaliyetleri, tohumluk patates üretimi faaliyetleri devam edecektir.

İlimizde malum mevsim şartları bir hayli ağır geçmekte, yararlanabileceğimiz yaklaşık 4 ay sıcak zamanımız var. Bu zaman içerisinde ve bu mevsime dayanıklı olabilecek meyve türlerinden bahseder misiniz?

İlimizde meyvecilik ve sebzecilik alanında iki adet havza ön plana çıkmaktadır.Birinci havza olarak Çoruh havzası boyunca uzanan Değirmencik – Bayraktar köyleri arasında ki köyler ile İkinci havza olarak Arpalı Beldesi – Sorkunlu Köyü arasındaki köyleri uygun olduğu tespit edilmiştir.Bu bölgelerde meyvecilik özellikle kiraz bahçelerinin artırılmasına çalışılacaktır.Neden kiraz diyecek olursanız, kiraz ihracı en çok yapılan ve aranan bir meyvemizdir. işte o bahsettiğiniz Bölgelerde ki kirazlar bittiğinde bizim kirazımız piyasaya çıkacaktır, buda iklimimizin geç olmasının faydasıdır.Bahsedilen havzalar mikro klima özellik gösterdiğinden sebzecilik tarımı açısından da uygun köylerimizdir.Bunun için 3 yıldır ücretsiz sırık domates fidesi dağıtıyoruz.Ayrıca Bakanlığımız politikalarında da bu havza bazlı üretimleri destekleme yoluna gidilecektir.

Buralarda kiraz başta olmak üzere elma, vişne , armut gibi değişik meyveler yetiştirilebilir. Ancak bu yetiştiriciliklerin kapama meyve bahçeleri şeklinde yapılması ekonomik anlamda önemlidir. Bunun için kapama meyve bahçelerini geliştireceğiz.

Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında çalışmalarınız varmı? Açıklarmısınız?

İlimizde Soysal riski azaltma Projeleri Kapsamında Arıcılık, Koyunculuk,besi sığırcılığı konularında projeler yapılmış olup son dört yılda 492 çiftçimize 350.000 YTL kullandırılmıştır.

Kurumunuz bünyesinde Toprak analiz laboratovarı varmıdır var ise Çiftcilerimiz bundan nasıl yararlanabilmektedirler?

Toprak tahlili ürün bazında toprağa atacağımız gübre miktarını belirleyen ana faktördür.Bilinçsizce atılan kimyasal gübreler toprağın yapısını bozmakta ve doğal dengeyi tehdit etmektedir.İlimizde toprak tahlil laboratuarı yoktur.Ancak AB destekli hazırlanan Bayburt İli Tarım Alanlarında Toprak İşleme Tekniklerini İyileştirme Projesi kapsamında laboratuar için gerekli teknik donanım alınmıştır.2007 yılı içerisinde uygun bir mekanda hizmete açılacaktır.Açılmasıyla beraber Bakanlığımızca toprak tahlili yaptıran çiftçilerimize verilen 1YTL/da desteklemeden İlimiz çiftçileri de faydalanacaktır.

Bilindiği gibi gıda kontrol hizmetleri de Bakanlığınız bünyesinde yürütülmektedir.Bununla ilgili denetimleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

5179 sayılı kanun uyarınca gıda üreten,satan, gıda ile temas eden madde üreten ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler bakanlığımız bünyesine verilmiştir.Bu konuyla ilgili Kontrol Şube Müdürlüğüz çalışmalarını devam ettiriyorlar. 2006 yılı içerisinde 612 üniteye 1092 adet kontrol ve denetim yapılmıştır.Denetimlerimizde eğitim ön plandadır.Eğitim sonucu kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanmaktadır.

Bakanlığınızın geçen sene uygulamaya koyduğu Kırsal kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ve İlimizdeki durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Bakanlığımız kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek amacıyla bu projeyi başlatmıştır.Alt yapı hizmetlerine yönelik yatırımlara %75 hibe verilmektedir.Ekonomik yatırım olarak değerlendirdiğimiz tarımsal ürünleri işleyen, pazarlayan ve değerlendiren tesislere de %50 hibe vermektedir.Ayrıca yeni işlemesiz tarım makineleri alımları,yeni balyalama ve silaj makinesi alımları,Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları, yeni soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımlarına %50 hibe vermektedir.Bu konuyla ilgili İlimizde 2006 yılında 3 adet ekonomik yatırım projesi destekleme kapsamına alınmıştır.Proje tutarı 990.359,00 YTL 'dir.Bu projelerden Yağmur Çiftliği Hayvancılık Nakliyat İnşaat Tekstil Gıda Tic. ve San. İthalat İhracat Ltd. Şti.'ne ait süt işleme tesisi organize sanayide faaliyete başlamıştır.

İlimiz arıcılık yönünden potansiyeli yüksek bir il konumundadır.Arıcılık faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Arıcılık insanlara bulundukları yerde istihdam sağlayan kısa sürede gelir getiren bir meslektir.Topraktan bağımsız yapılan arıcılık az toprak sahibi çiftçiler açısından önemli bir faaliyet koludur.1 kovan arının bal verimi 1-2 dekar tarım arazisinden daha fazladır.İlimiz arıcılığı yıllar itibarıyla incelendiğinde 23.500 – 27.000 arasında bir dalgalanma göstermektedir.Bu rakamlar İlimiz kapasitesinin 5/1'i kadardır.Kullanılmayan kapasitenin bir kısmı gezginci arıcılar ile kapatılmaktadır.Gezginci arıcılar 2006 yılı içerisinde 35.000 adet kovan arı getirerek arıcılık yapmışlardır. Yapılan eğitimler ve toplantılar sonucu İlimizde mevcut arılı kovan sayısının artırılması düşünülmektedir.

Sayın müdürüm Çiftçilerimize ve Hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize ve sitemiz ziyaretçilerine tavsiyeleriniz varmı?

Tarım beslenmek ve giyinmek gibi nedenlerle stratejik bir sektör konumundadır.Bu özelliğinden dolayı vazgeçilmezdir.İlimizin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlimiz istihdam verileri incelendiğinde yaklaşık %75'i tarım iş kolunda, %25'i diğer iş kollarında istihdam edilmektedir. Müdürlük olarak burada bahsedilenlerin haricinde bir çok konuda mesai mefrumu gözetmeksizin faaliyet gösteriyoruz. İlimizdeki çiftçilerimizin üretimlerini artırmak.Eşine dostuna hediye etmek için yapılan üretimden vazgeçirmek ve çiftçilerimizi ticari bir işletme konumuna getirmek ilimizde yem bitkileri ekilişlerini daha da artırarak mevcut hayvanları daha iyi beslemek et,süt ve ot satan bir il konumuna getirmektir.

Bize ayırmış olduğunuz kıymetli zamanınızdan ve vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sitemiz adına Teşekkür ediyor Saygılarımı sunuyorum. Son olarak sitemiz www.bayburt.net hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

İnternet uzağı yakınımıza getiren güzel bir teknolojidir.Bu amaçla kurmuş olduğunuz web sitesi çalışmalarınızı taktirle karşılıyorum.Yayınlamış olduğunuz güncel haberleri yakından takip ediyorum.İlimize ait web sitelerini takip etmek bana ayrı bir zevk veriyor.Bizde faaliyetlerimizden Bayburtlu hemşerilerimize duyurmak için www.bayburttarim.gov.tr adresinden hizmet vermekteyiz. Sitenize ait konuk bölümünde bana da yer ayırdığınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.