Kop Dağı Kayak Merkezi

Yeri ve Ulaşım: İlimiz merkezine 39 km.de , Erzurum iline 80 km. mesafede Bayburt – Erzurum karayolu Ana Tur güzergahı üzerindedir.

Kop Dağı Kayak Merkezi
Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi

Ulaşım karayolu ile sağlanmakla birlikte merkez Erzurum Hava alanına 70km., Aşkale Tren istasyon merkezine 20 km. , Trabzon Hava Alanına 215 km., Erzincan Hava alanına ise 240 km. mesafede ,Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Karadeniz Bölgesini Doğu Anadolu Bölgesine bağlayan önemli bir merkezdir

Bakanlar Kurulunun 7.02.1991 tarih ve 91/1514 sayılı kararı ile Kop Dağı “Turizm Merkezi” ilan edilmiş ve bu merkez üzerinde “Kop Dağı Kayak ve Kış Sporları Merkezi” planlama çalışmaları Turizm Bakanlığınca yapılarak bitirilmiştir. Kop dağı Kayak ve Kış Sporları Merkezi Planında mevcut olan Kayak evinin bulunduğu alan ile günü birlik tesislerin bulunduğu alanların bir kısmı gerektiğinde yatırımcılara tahsis edilmek üzere İl Özel İdaresince kamulaştırılmış olup, yol, su elektrik gibi alt yapı çalışmaları tamamlanmış, merkezde yapılacak tesislere örnek teşkil edecek Kayak Evi inşaatı bitirilmiştir. “Bayburt Kop Dağı Kayak ve Kış Sporlar Merkezi” Ülkemiz ve İlimiz açısından önem arz eden çalışmalardandır.

Özellikleri:

 Merkez Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında bir geçiş noktasıdır.

 Merkezde kış mevsimi uzun ve yoğun olarak geçmekte ve yılın üçte ikisinde kar ve kayak imkanı bulunmaktadır.

 Merkezde 1240 metre uzunluğunda 70 adet teleksi askısı bulunan teleksi tesisi bulunmaktadır.

 Merkezin 2950 metrelik zirvelerden başlayan kayak pistleri uluslar arası standartlarda amatör ve profesyonel sporcularımıza hizmet sunmaktadır.

 Merkezde 110 yatak kapasiteli Konaklama amaçlı Kayak evi hizmet vermektedir.

 Merkez Gençlik ve Dağ turizmi yönünden oldukça idealdir.

 Merkez Kamp-Karavan, Atlı Doğa yürüyüşü, Trekking, ayak paleti ile karda yürüyüş gibi etkinliklerin yapılabilmesine elverişlidir.

 Merkezde ornitoloji foto safari, jeep safari ,bisiklet turları yapılabilecek bir çok alan mevcuttur.

Flora (Bitki İnceleme)

 Kop Dağı Kayak(Kış) Sporları Turizm Merkezi ‘nin 2100 metre rakıma kadar olan kısımlarında; çam, mazı, meşe, titrek kavak, ve Özbek kavağı, büyük yapraklı ıhlamur, dağ akça ağacı, karaağaç, ak söğüt, adi ceviz, sakallı kızılağaç, kiraz, yabani elma, mahlep, sarıçam, kadran ardıcı,bodur ardıç, boyacı sumağı, erik ılgın, yabani fındık, kuşburnu, alıç ve tespiti yapılamayan yüzlerce odunsu bitki bulunmaktadır.

 Merkezde peygamber çiçeği, ablan otu, başlık otu, saman çiçeği, bodur mazı ve henüz tespiti yapılamayan yüzlerce otsu ve endemik bitki çeşidi mevcuttur.

 Turizm Merkezi' nin bulunduğu saha görsel ve estetik kaynak değerler açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir.

Fauna (Hayvan Varlığı)

 Kop Dağı Kayak (kış) Sporları Turizm Merkezinde florada olduğu gibi, faunada da çeşitlilik öne çıkmaktadır. Tespiti yapılabilen hayvan türleri ise;

 Tavşan, tilki, sansar, karaca,çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, gelincik, porsuk, sincap, kirpi, yarasa, kurt, yaban domuzu, bıldırcın, tavşancıl, akbaba, kartal, atmaca, ur kekliği, kırlangıç, güvercin, kumru, guguk,, baykuş, ibibik, ağaç kakan, karatavuk, kiraz kuşu, ala karga, saksağan, kuzgun ve tespiti yapılamayan en az 30 çeşit mevcuttur.

 İmar planları yaptırılarak yatırımcıların beğenisine sunulmuştur. Yaptırılan bu planlara göre hazine' ye ait bölgenin imar durumu ise;

Merkezin Kayak Kronolojisi

 1940' lı yıllarda kayak sporunun ülkemizde milli takımlar seviyesine gelmesi ile ilimizde de kayak sporu öncelikli hale geldi.

 KOP Dağı Kış (kayak) Sporları Turizm merkezinde il ve bölge halkının amatör ve profesyonel sporcuları kayak yapmışlardır.

 Kayak sporlarının yoğun olarak yapıldığı ve bölgede yaklaşık 2500 kayakçının dikkatini çeken merkez 1991 yılında turizm bölge ve alanı ilan edilerek turizmin hizmetine kazandırılmıştır. Merkezde bulunan kayak evi, konaklama, yeme içme tesisleri ile gelen ziyaretçilere hizmet sunulmaktadır.