Musa KÜÇÜKKURT

Bayburt Valisi

Musa KÜÇÜKKURT
Musa KÜÇÜKKURT

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

11.04.1962 yılında Pınarkaya ( Divaz) da doğdum; Aydın Ortaklar Kurtuluş İlkokulunu, ardından 1979 yılında ortaklar Öğretmen Lisesini bitirdim. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Aydın ili Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığında göreve başladım . Sırası ile Salıpazarı / SAMSUN Hamur/ AĞRI, Pervari / SİİRT, Araç / KASTAMONU, Kiraz / İZMİR, Amasra / BARTIN Kaymakamlıklarında görev yaptım. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıl süre ile A.B.D ‘ ne gönderildim. Bakanlığın düzenlediği pek çok seminer ile hizmet içi eğitime ve M.G.K. Genel Sekreterliğinin açtığı “ Kamu Diplomasisi” kursuna katıldım. Gölbaşı/ ANKARA Kaymakamlığını yürütmekte iken 2//3 yılının Şubat ayında IĞDIR Valiliğine atandım. 08.05.2004 tarihli 2004/7310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bayburt Valiliğine atandım. Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmekteyim.

Sizi biraz tanıdıktan sonra gelelim Bayburt ile ilgili sorularımıza ;

Dede Korkut festivaliyle başlamak istiyorum. Yakın geçmişteki bir olay... oldukça köklü bir festival fakat ulusal basında çok yer almadı. Bunun sebepleri nelerdir?

Dede Korkut Şölenleri her sene basın mensuplarının da katıldığı ve ayrı bir alt komisyon olarak temsil edildiği bütün yerel ve ulusal basın mensuplarının bulunduğu bir komite tarafından duyuru ve yayın çalışması yamaktadır. Tüm ulusal basın ve yayın organlarına gerekli belge bilgi ve dökümanlar sağlanmış ulusal ve yerel medyada haberlerimiz çıkmaktadır. Fakat takdir edersiniz ki, bu kadar şölen ve şenliğin bol olduğu bir ortamda her bölge ve beldenin şölenine uzun zaman, yer ve sayfa ayırmaları mümkün olmayacaktır. Bu da basın organlarımızın kendi iç politikalarıdır.

Gençlerimizin en çok merak ettiği sorunlardan biri üniversite. İlimizde Üniversitenin Olma Şartları Nelerdir?

Bir üniversitenin kurulabilmesi için bünyesinde fen ve edebiyat fakültesi bulunması zorunluluğu kaldırılmakta ancak yeni bir üniversite kurulması için en az üç fakülte gerekmektedir.

Üniversite kurulacak illerin hangileri olacağını belirlemek için Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ( YÖK) , Devlet Planlama Teşkilatı ( DPT) ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak bir komisyon kurulur.

Komisyon öncelikli illeri belirlerken, yükseköğretim altyapısı, talebi ve potansiyeli göstergelerinin yanı sıra gönüllü katkıları dikkate alacaktır.

Üniversite olma aşamasında mevcut fakültenin kontenjanın artırılabilmesi ve yeni fakülteler kurulabilmesi için donanımlı hizmet binalarının yapılması, öğretim elemanı istihdamının sağlanması ve yetiştirilmesi ( öğretim elemanı yetiştirme işi öğrenci alımı olmaksızın geçirilmesi gereken bir süreçtir), gelen öğrencilerin barınma sorunlarının halledilmesi için yurtların yapılması, öğrenci ve öğretim elemanlarının bilimsel anlamda kendilerini ifade edebilecekleri kültürel ve sanatsal ortamların sağlanması, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal ve sportif tesislerin kurulması gibi alt yapı gereksinimleri karşılanmalıdır.

Peki Eğitim Fakültesi Binası ne zaman Bitecek ve hedefleriniz nelerdir?


Eğitim Fakültesi bulundğu binanın üç katında hizmetini devam ettirmektedir. 2005 –2006 eğitim öğretim yılında 400-500 Öğrenci kapasitesiyle eğitim faaliyetlerini devam ettirecektir. Ancak mevcut bölümlerin ( Sınıf Öğretmenliği 1. ve II. Öğretim ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. ve II. Öğretim) 2006-2007 eğitim öğretim yılında 3. ve 4. sınıfların oluşması ile mevcut sınıfların yetersizliği düşünülerek Valiliğimizce yapılan girişimler sonucu iş adamı Sayın Kazım ERDEM tarafından fakülte binası sözü alınmış ve 17 Haziran 2005 tarihinde Sayın Kazım ERDEM’ in adının verildiği Eğitim Fakültesi Binasının temelinin atılması gerçekleştirilmiştir. Fakülte inşaatı hızla devam etmektedir.

Gönüllü katkılarla yapılması planlanan birisi hizmet diğeri derslik binası olan ek hizmet birimlerinin 1-2 sene içinde teslim edilmesi iç donanımın yapılması halinde 2500-3000 öğrenci kapasitesine ulaşılabilecektir.

Bayburt Eğitim Fakültesinde;
Kısa vadede hedefimiz : hizmet verilen binanın tamamını kullanarak varolan bölümlerimizin öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmektir. Orta vadedeki hedefimiz: hizmet vermeye devam edilen binaya ek olarak yapılan binaları kullanmak suretiyle kontenjanı artırarak 3000 öğrenci kapasitesine çıkarmak, Uzun vadedeki hedefimiz ise yaklaşık 20 bölümü olan 10000 mevcutlu; hemşerilerimizin de hayali kurduğu üniversitenin alt yapısı için iyi bir adım olacak bir eğitim fakültesi oluşturmaktadır.

Bayburt insanının göç oranı nedir? Son zamanlarda ilimize dönüşler oldu mu?

Genel olarak Bayburt, 81 Vilayetimiz içinde en az nüfuslu ( 80 il) illerimizden biridir. 2000 nüfus sayımı sonuçlarına göre ülkemizde yıllık nüfus artış hızı % 0 18,28 olarak gerçekleşirken, ilimiz nüfus artış hızı %0 -9,75 olarak gerçekleşmiştir. İl ve ilçe merkezlerinde nüfus, yıllık ortalama %o 0,15 artarken, kırsal yerleşim yerlerinde ( köyler +kasabalar) %o –16,48 gerilediğini görmekteyiz.

İlimizden göç eden vatandaşlarımızın ile geri dönmeleri konusunda bazı hareketlilikler yaşansa da bu hareketlilikler ciddi boyutta gerçekleşmemektedir.

İlimizde yaşanan göç hareketinin temel nedeni istihdam alanlarının yetersizliğidir. Çalışmak isteyip iş ve istihdam imkanı bulamayan vatandaşlarımız başka illere göç etmektedir.

Peki dönüşleri sağlamak için çalışmalarınız var mı?

İlimize geri dönüşlerin yaşanması konusunda ziyade var olan göç hareketlerinin engellenmesi öncelikli hedefimizdir. İşsizliği azaltmak ve istihdam olanaklarını arttırmak için Valiliğimiz girişimleri sonucu 2000 yılında yapımına başlanan organize sanayi oluşturma çalışmaları özveriyle devam ettirilerek son aşamaya getirilmiştir. Oluşturulan organize sanayi bölgesinde 12 firmaya yer tahsisi yapılmış ve bu 12 firmadan bir tanesi 2005 yılında yapımına başlanan organize sanayi oluşturma çalışmaları özveriyle devam ettirilerek son aşamaya getirilmiştir. Oluşturulan organize sanayi bölgesinde 12 firmaya yer tahsisi yapılmış ve bu 12 firmadan bir tanesi 2005 yılı başında üretime geçmiş olup 70 kişiye istihdam olanağı sağlamıştır. Altı firmanın ise fabrika inşaatı 2005 yılı sonunda sonuçlanacak şekilde devam etmektedir. Bu fabrikaların faaliyete geçmesiyle yaklaşık 250-300 kişiye daha iş imkanı sağlanmış olacaktır.

Bu yıl da en az ödenek Bayburt’ a ayrıldı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ödenekler ihtiyaca göre mi nüfusa göre mi planlıyorlar/ Eğer ihtiyaca göre ise Bayburt yeterince zengin mi?

İlimizin tabi ki sorunları ve ihtiyaçları vardır. Ancak Ödenekler Devlet Planlama Teşkilatı tarafından projeler baz alınarak ayrılmaktadır. İlimizde ulusal düzeyde ( hidro elektrik santralleri, otoyol, havalimanı vb. gibi ) projeler uygulanmadığı gibi devlet öncülüğünde istihdam sağlayıcı yatırımlar uygulanmamıştır. Yatırım projelerinde de böyle bir yatırım programa alınmamıştır.

Bir çok ilde gördüğümüz gibi ilin mülki amirleri bünyesinde yöresel kalkınma (ihram) örgütlenmeleri görüyoruz böyle bir çalışmanız var mı?

Bölgede bir ilk olarak valiliğimiz Bünyesinde kurulan Proje Ekibinin Koordinasyonu ile 2005 yılında AB Merkezi Finans ve İhale Birimi Fonlarınca desteklenen, tarımdan altyapıya, sağlıktan kültür ve çevre gibi benzer alanlarda; kaymakamlar, il özel idaresi, belediyeler, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir çok proje üretilmiş, söz konusu projeler MFB’ ne gönderilmiştir.

İlimizdeki arıcılık, hayvancılık ve kooperatifleşmenin teşviki konusunda biraz bilgi verir misiniz. Bir nevi bacasız fabrika diye düşünürsek neler yapabiliriz?

Şöyle sıralayabiliriz

ARICILIK

İlimiz senelik 250 ton kadar bal üretimiyle, ülkemizin bal üretiminin yaklaşık % 0,4 ‘ ünü karşılamaktadır. Kovan adeti 23.000 adet kadardır ve kullanılan kovanların tamamına yakını fenni kovandır. Bal verimi ise kovan başına 12 kilogramdır. Arıcılığın geliştirilmesi amacıyla hali hazırda Tarım Bakanlığı tarafından Ana Arı Teşviki uygulaması devam etmektedir.

Bayburt’ ta arıcılığın geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar;
1- üreticilere ucuz kovan sağlamak,
2- Ucuz balmumu sağlamak,
3- Ürünleri ( bal, bal mumu , polen vs. ) Üretici Birlikleri ve Kooperatifler nezdinde birlikte piyasa koşullarında yüksek fiyattan pazarlamak,
4- Arıcılık potansiyelinin iyi olduğu ihtiyaç duyulan bölgelerde Arıcılık Eğitimleri düzenlemek,
5- Ayrıca ilimiz ülkemizin organik arıcılığa en uygun bölgelerdendir. Bu konuda talimatımızla Dünya Bankasına sunulmak üzere 500.000 $ bütçeli organik Arıcılığı Geliştirme Projesi Tarım il Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ilgili makamlara sunulmuştur ve proje değerlendirilme aşamasındadır.
6- Yine talimatımla Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında 10 köy için Arıcılığı Geliştirme Projesi hazırlanmıştır. Projelerde her köyden 25 er kişi olmak üzere her üretici için 20 şer adet arılı kovan verilmesi öngörülmektedir.
7- Üreticiler ürün yelpazesini genişleterek kendilerine alternatif gelir kaynakları elde edebilirler. Arıcılıkta balın yanında balmumu , polen, arı sütü, arı zehiri, propolis, ana arı ve oğul da pazarlanabilen ve gelir getiren ürünlerdir.
8- Ülkemizde balla ilgili şaibelerin medyada bolca yer aldığı bu günlerde şekerli ballar ve kalıntıdan ( özellikle naftalin) temiz yapısıyla ilimizin kaliteli balları, Bayburt Balı Markasıyla üreticilere tanıtılarak markalaşma yolunda önemli mesafe alınabilir.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

İlimiz alanlarının % 58’ inin mera olması, tarla ürünleri ekiliş alanlarının % 41’ inde yem bitkisi yetiştirilmesi, 63.000 büyükbaş ve 84.000 küçükbaş hayvan adetiyle adeta bir hayvancılık bölgesi görünümündedir. Hayvan sayısına bağlı olarak geniş mera alanları ve yüksek oranda yem bitkisi ekilişine sahiptir. Ancak Büyükbaş Hayvanların büyük kısmı verim düzeyi düşük Kültür Melezi ve Yerli hayvanlardır. İlimizde hayvan başına süt verimi ortalama 2 ton ve altındadır. İlimizde hayvan sayısı ve süt üretimine baktığımızda ise aradaki uçurumun çok daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bayburt’ ta bir adet 5 ton/ gün kapasiteli Süt fabrikası bulunmakta yeterli kalite ve çoklukta süt bulunmamaktadır.

Küçükbaş hayvancılık ise gerileme göstermektedir.

Peki bunun nedenleri nelerdir?

Küçükbaş hayvancılığın gerilemesinde en önemli faktörler et fiyatlarındaki dalgalanmalar ve üreticilerin nitelikli çoban bulmakta zorlanmalarıdır. Geniş mera alanlarımız göz önünde bulundurulduğunda koyunculuk Bayburt ‘ ta en ucuza ve en az işçilik harcanarak yapılabilecek faaliyetlerdendir. Özellikle fakir aileler içen en az sermaye ve giderlerinin geniş mera alanları nedeniyle Bayburt şartlarında çok az olması nedeniyle uygundur.

Hayvancılığı geliştirmek anlamında neler yapılabilir? Siz neler yaptınız?

1- İlde ki mevcut hayvanların genetik kapasitelerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Tarım Bakanlığı tarafından Suni Tohumlamanın yaygınlaştırılması amacıyla Suni Tohumlama Teşviki uygulanmaktadır. Ancak ilimiz bu uygulamada batı illerimize nazaran henüz başlangıç aşamasındadır.
2- Yem bitkileri üretiminin özellikle silaj üretiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla Tarım Bakanlığı tarafından Yem Bitkileri Teşvikleri uygulanmaktadır.
3- Ayrıca Özel İdare Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi uygulanmış üreticilere piyasa fiyatlarının altında yem bitkisi tohumu ve araç temin edilmiştir.
4- Dünya Bankasına sunulmak üzere talimatımla 20 köy için 20 adet Büyükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi hazırlanmış ve ilgili makamlara sunulmuştur. Bu projelerde her üretici için 2 adet büyükbaş hayvan verilmesi söz konusudur.
5- Talimatımla 20 köy için 20 adet damızlık Koyunculuğu Geliştirme Projesi hazırlanmıştır. Bu projelerde her üretici için 16 adet koyun verilmesi söz konusudur.
6- Yine talimatımla Avrupa Birliği bölgesel Kalkına Hibe Programlarına sunulmak üzere Çayıryolu Büyükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi hazırlanmıştır. İlgili makama sunulmuş değerlendirilme aşamasındadır.
7- İlimizde dönüş yapan gurbetçi vatandaşlarımız maddi olanaklarının daha iyi olması nedeniyle modern kabullere uygun ahırlar yaparak ve kaliteli damızlık hayvanlar alarak çiftçilerimize örnek olabilirler.

Sorumun devamında kooperatifçilik hakkında bilgiler alabilir miyim?

İlimizde insanların ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak ve iş
sahası temin etmek amacıyla kooperatifçiliğin teşviki hususunda; Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Destekleme Şube Müdürlüğünce bu faaliyetler yürütülmektedir. Bu doğrultuda kooperatif kurmak isteyen çiftçilerimize kooperatiflerin kuruluşu ve çalışma şekilleri hakkında Şube Müdürlüğü elemanlarınca detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca kooperatifçilik ve uygulanacak projeler konusunda köylerde Çifçi Eğitim toplantıları düzenlenmekte, her yıl yılda bir sefere mahsus mevcut kooperatiflerin yöneticilerine kooperatiflerin yönetimi ve işlevleri konusunda eğitime tabi tutulmaktadır, yine Bakanlığımızın tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Hayvancılığı ve Bitkisel Üretimi Geliştirme yönünde uygulanmış olduğu tip projeler bölgemiz üreticilerini kooperatifleşme yönünde büyük destek sağlamaktadır.

Organik Tarım bildiğim kadarıyla Türkiye’ nin gündeminde . Bayburt bu anlamda hangi aşamada?

İlimiz organik tarım konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından pilot il olarak seçilen iller arasında yer almaktadır. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından gerekli yayım çalışmaları yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Bu konuda ilimizin büyük bir potansiyeli mevcuttur. Ancak Kontrol ve Sertifikasyon ücretlerinin pahalı olması nedeniyle sertifikalı üretime henüz başlanamamıştır. Çiftçilerimizin bir çoğu üretim için gerekli olan gübre , ilaç vb. girdileri kullanmamaktadır. Bu sebeple ilimizde doğal olarak yetiştiricilik yapan üreticilerimiz mevcuttur. Ancak yukarıda da bahsettiğim gibi sertifikasyon işlemlerinin pahalı olması nedeniyle çiftçilerimiz Organik Ürün Logosu alamamaktadır.

İlimiz AB hibelerinden yeterince yararlanmış mıdır?

Avrupa Birliği, Sosyal Riski Azaltma ( SRAP), Rec Türkiye, Özelleştirme Sosyal Destek ( ÖSDP ) fonlarından bu güne kadar yaklaşık olarak 1 trilyon TL’ lik hibe alınmıştır.

Avrupa birliği düzey 2 bölgesel kalkınma projeleri çerçevesinde proje sunabilmek amacıyla bölgede bir ilk olarak valiliğimiz bünyesinde 9 kişilik bir proje ekibi oluşturulmuştur. Bu program kapsamında yerel kalkınma bileşeninden toplam 25 proje, küçük ölçekli altyapı bileşeninden 13 proje hazırlanarak merkezi finans ve ihale birimine sunulmuştur. Bu projelerin toplam değeri, yaklaşık olarak 5 milyon Euro civarındadır. 2004 yılı itibariyle 9 belediyemizin toplam yatırım tutarının 915 milyar olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde söz konusu miktarın il için önemi daha iyi anlaşılabilecektir.

Valiliğimiz, Ticaret ve Sanayi odası, UNDP ve Atatürk Üniversitesi ortaklığıyla ilimizde üniversiteli genç işsizler ağırlıklı olmak üzere toplam kırk kişiye proje yazma konusunda eğitim verilmiştir. Ülkemizin Avrupa birliğine adaylık sürecinin 2013 – 2014 yıllarına kadar devam edeceği düşünüldüğünde çok farklı fonlardan kaynaklar elde edilebilecektir. Gerçekleştirilen eğitimler ve proje ekibinin oluşturulması ile sadece bu program için değil Avrupa birliğinin diğer fonları, dünya bankası kredileri gibi daha sonra açılacak olan teklif çağrıları içinde bir altyapı oluşturulmuştur.

Yıkılmaya yüz tutmuş Bayburt Kalesi ve Çımağıl mağarası ile ilgili devletimiz ödenek ayırdı mı? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Çalışmalarınız nelerdir?

Bayburt Kalesi Restorasyon Projesi ihale edilip bitim aşamasındadır. Bayburt Kalesini’ nin restorasyonu ile ilgili ödeneğimiz mevcuttur.

Çımağıl Mağarası ile ilgili elektrik, mimarı, jeolojik yol projeleri K.T.Ü’ ne yaptırılmış bu projenin yapımı için 14.000 YTL . Ödenmiştir. Bu projeler Avrupa Birliği’ ne proje olarak sunulmuştur.

Ehram gerek kültürümüzün gerekse ilimizin simgesi haline gelmiş durumda. Ehramla ilgili çalışmalarınız oludğunu biliyorum. Bize biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Ehram; Bayburt ve bölgesinde koyun yününden yöresel usullerle eğrilerek elde edilen ipliklerden el tezgahlarında dokunan ve hiçbir kimyasal madde içermeyen % 100 doğal bir giysidir.

Ehramla ilgili bugüne kadar, Halk Eğitim Merkezi dışında ciddi bir çalışma olmamıştır. Bayburt Valiliği Ar_Ge ( Proje Ekibi ) 2004 yılında AİPP Yeni Fırsatlar Programı çerçevesinde hazırlamış olduğu “Ehram Dokumacılığı Eğitimi ve Yeni Fonksiyonlar Kazandırılması Projesi “ ile bu alanda ilk projeli ve ciddi bir çalışma başlatmıştır.

Söz konusu projemiz 12 ay süreli olup 31.12.2005 tarihinde sona erecektir. Proje ile kaybolmaya yüz tutan ehramın özgün yapısını koruyarak –kumaş olarak- üretip , ev tekstili ve giyim ürünlerine uyarlanarak tekstil sektöründe yeni bir çizgi yakalanmış olunacaktır.

İlimizin doğal kaynaklarından birisi olan Bayburt taşı yüksek kalite ve geniş rezervlerine rağmen yeterince değerlendirilememiş durumdadır. Bayburt taşı ile ilgili çalışmalarınız nelerdir? Bize biraz anlatır mısınız?

Valiliğimizin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler sonucu, Bayburt taşının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçler listesinde yer alması sağlanmıştır.

Valiliğimizce Karadeniz Teknik Üniversitesine yaptırılan araştırma ve inceleme sonucunda;

- Bayburt taşının 200 milyon ( metreküp) rezerve sahip olduğu
- Kalker menşeli taşlar arasında yoğunluğu en fazla olan taş olduğu,
- Beyaz ve sarı renkte olduğu,
- Laboratuar sonuçlarına göre hafif , kolay işlenebilir, homojen dokuda olduğu, tespit edilmiştir.

Bayburt taşıyla ilgili sorunların başında taşın ocaktan çıkarılması aşamasında uygun teknolojinin kullanılmaması, eğitilmiş işgücü eksikliği, markalaşamama ile birlikte Pazarlama problemi gelmektedir. Bu tür sorunların çözümü ile ilgili Avrupa birliği hibe fonlarına 83 bin Euro’ luk proje sunulmuş olup projenin kabul olması durumunda sektörün eğitilmiş işgücü sıkıntısı giderilmiş olacaktır.

Dağlarımızda yetişen bir çok doğal meyvelerimiz var. Bunların işlenmesi ve Ülke genelinde yaygınlaştırılması için fabrika kurulamaz mı? Örneğin Gümüşhane’ deki kuşburnu fabrikası gibi.

İlimiz kalkınmada öncelikli iller arasındadır. Bu illerde uygulanan teşvik primleri de göz önüne alınacak olursa fabrika kurulmaması için hiçbir neden bulunmamaktadır. Bu yüzden yatırımcıların özverili olması, özellikle Bayburt’ lu iş adamlarının bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

İş adamları dediniz de bildiğim kadarıyla BAYSİAD ( Bayburtlu Sanayici İş Adamları Derneği ) kuruluşundan itibaren bu güne kadar Bayburt’ a neler yaptı? ( Ben irtibata geçmeye çalıştım ise de yetkili kişilerle görüşemedim bende en yetkili ağızdan duymak istediğim için bu soruyu size soruyorum. Çünkü yapacaklarını sıralıyorlar, biz yaptıklarını bilmek istiyoruz)

BAYSİAD ilimiz dışında tanıtım amacıyla bazı etkinlikler gerçekleştirmekte Fakat İlimiz sınırları içinde bir faaliyet gerçekleştirmemiştir.

Diğer bir taraftan bakarsak her ilin ciddi anlamda çalışan iş adamları var. Örneğin Kadir HAS, rahmetli Sakıp SABAHCI, Aydın DOĞAN gibi isimleri sıralayabiliriz. İllerine ciddi yatırımlar yapıp kalkındırma anlamında büyük çabalar sarfetmiş kişilerdir. İlimiz iş adamlarını BAYSİAD çatısının dışında duymuyor onlarında ilimiz sınırları içinde yaptıkları bir yatırım yok diyorsunuz Peki bizim bilmediğimiz yatırımlar var mı ?

İlimizin Has, Sabancı, Doğan gibi işadamları yoktur. Ancak ilimiz için imkanları dahilinde özveride bulunan Kazım ERDEM ( Bayburt Eğitim Fakültesi Binası) Mustafa KÖSEOĞLU ( Demirözünde Lise Binası) Salih YOLCU ( Gölet yapımı ) gibi iş adamlarımız mevcuttur.

Gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir?

Gençlere tavsiyem, hem kendi gelecekleri hem de ülkemizin geleceği açısından onlardan beklenilen işi yapmalarıdır. O da çok çalışmak, modern bilimin gerektirdiği teknolojik bilgilerle donanımlı tarihiyle, kültürüyle milletimiz ve onun değerlerine sahip çıkan bir anlayışla kendilerini yarınlara hazırlamaları olacaktır.

Teknoloji çağındayız. e- Devlet sistemi Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Özellikle yurtdışından gurbetçilerimiz Bayburt’ u sitemiz aracılığıyla takip ediyorlar. Ciddi anlamda yorumlar ve mesajlar alıyoruz her konuda. Bayburt genelinde internet kullanımı nasıl?

İlimiz sosyal, kültürel yönlerden tanıtılması, il dışında ikamet eden hemşehrilerimizin sıla özlemlerinin bir nebze giderilmesi amacıyla Valiliğimiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yapım çalışmaları sonrasında titizlikle hazırlanan www.bayburt.gov.tr alan adlı sitemiz tüm hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde genelde günlük ortalama 400 kişinin sitemizi ziyaret ettiği, 3 aylık raporların incelenmesi neticesinde 24153 girişle en fazla, ABD 23655 girişle ikinci, Avrupa Birliği Ülkeleri 16780 girişle Türkiye’ nin 3. sırada, 4530 girişle Almanya’ nın 4. sırada olduğu görülmüştür.

Sitemizde açmış olduğumuz Konuk Defteri sayfasına gelen mail’ lerden sitenin hemşehrilerimiz tarafından ilgi ve beğeniyle izlendiği anlaşılmaktadır.

İlimizdeki internet cafelerin fazlalığı da internet kullanımının yaygınlığının bir göstergesidir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının da hemen hemen tamamı ADSL sistemle internet kullanımına geçmiş ve e-devlet uygulamasında önemli adımlar atılmıştır.

Son olarak bir sorum daha olacak sizin internetle aranız nasıl? sitemizi nasıl buldunuz?

İnternetle aram iyidir diye düşünüyorum. Masamda otururken gerektiğinde dünyaya açılabilmek gerekli bilgiler için ihtiyaç duyulan yerlere ulaşabilmek çok güzel. Bayburt’ la ilgili web sayfalarını mümkün oldukça gezmeye çalışıyorum. Valiliğe gelen mesajların hepsini okumaya gayret ediyorum.

Bayburt.Net sitesini de bu arada takip etmeye çalışıyorum. Dolu bir site. Bayburt’ la ilgili sıcak haberleri de görebilmek mümkün. Hazırlayıp emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Ben de kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız için sitem adına size teşekkürlerimi sunuyorum.