Eğitim

Bayburt ili eğitim ve öğretim açısından köklü bir geçmişe sahiptir.

Eğitim
Bayburt Üniversitesi

Osmanlı Devleti döneminde Yakutiye ve Mahmudiye gibi medreselerin kuruluş olması, Ahmed-i Zencani, Şeyh Veysi gibi alimlerin ve Şair Zihni, Celali, Hicrani gibi şairlerin ilimizde yetişmiş olması Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretim düzeyinin yükselmesinin ilham kaynağını oluşturmuştur. Okullaşma oranının benzer büyüklükteki illere göre yüksek olduğunu söyleyebileceğimiz Bayburt’ ta eğitimde olan talep canlılığını korumaktadır.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Resmî Gazete Sayı : 26892 31 Mayıs 2008 CUMARTESİ
KANUN
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNDA VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5765 Kabul Tarihi: 22/5/2008
MADDE 1 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
EK MADDE 97 Bayburt’ta Bayburt Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Eğitim Fakültesinden,
b) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Bayburt Meslek Yüksekokulu ile Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,  Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ
Sekiz yıllık temel eğitim okullarının eski binalarının yanına yenileri yapılarak kapasiteleri artırılmıştır. Yeni yapılan binalarda hiçbir eksik bulunmaması için yetkililer sürekli çalışmaktadır. Bayburt Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek lisesi, Anadolu İmam Hatip lisesi, Rekabet Kurumu Anadolu Öğretmen lisesi, Anadolu Lisesi de çağın son gerekleri göz önüne alınarak öğrenime devam etmektedir. 1999 yılından itibaren ilimizde ikili öğretim yapan okul kalmamış, bütün okullarda normal eğitim yapılmaya başlanmıştır.
Bilgisayar ve lisans odaları ile donatılmış bu okullarda spor salonları da öğrenime destek birimleri olarak hizmet vermektedirler. Çıraklık Eğitim Merkezinde sanayide çalışan kurslarla yaygın eğitim alanında birçok çalışma yapılmaktadır.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 1999 – 2000 öğretim yılında ilk ve ortaöğretim çağı öğrencilerinin üstün veya özel yeteneklerini geliştirmek amacıyla Bayburt Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) adıyla ilimizde kurulmuştur.

Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1993 yılında Bilim ve Sanat Merkezleri uygulamasına başlanmıştır. Bu çerçevede Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve Bayburt pilot iller olarak seçilmiş ve bu iller içerisinde Bayburt ilk olarak eğitim vermeye başlamıştır.